Mistrovství komunikace

Série tréninkových kurzů komunikace

Propojte mysl, tělo i emoce a posuňte svoji komunikaci na mistrovskou úroveň.

Mistrovství komunikace je série šesti tréninkových kurzů, které pokrývají nejčastěji vyhledávaná témata v oblasti komunikace a vedení lidí. Absolvováním celé série získáte pevný základ pro váš další osobnostní rozvoj. Na základě bezplatné konzultace vám také doporučíme absolvování části kurzů, odpovídajících vašim potřebám. Obraťte se na nás viz Kontakt

V čem jsme jiní

Jsme tým lektorů a facilitátorů, s více než dvanáctiletou praxí ve vzdělávání zaměstnanců, jednotlivců i organizací. Dlouhodobě je pro nás klíčová metoda zážitkové pedagogiky a facilitace. Na našich kurzech se tak setkáte s mnoha typy úkolů a cvičení, díky kterým se nové zkušenosti naučíte skutečně používat. Zásadně se vyhýbáme frontálnímu přednášení s obsáhlou prezentací nudné teorie bez jasného přenosu do praxe.

Bezplatná konzultace - obsah, cena a termíny na míru

Absolvování celé série nebo její části pro vás může být výhodnější než absolvování jednotlivých kurzů. Obraťte se na nás. Poskytneme vám bezplatnou konzultaci a nabídku vzdělávání na míru viz Kontakt.

Akademie facilitace

Profesionální výcvik facilitace

Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli inovativnější a motivovanější. Aby to, co dělají, dělali se zájmem a byli ochotní udělat i něco navíc, ku prospěchu sebe i ostatních.

Pro to vše je důležitá spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují. Proto učíme facilitaci - metodu vedení konverzace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných.

V čem jsme jiní

Jsme tým lektorů a facilitátorů, s více než dvanáctiletou praxí ve vzdělávání zaměstnanců, jednotlivců i organizací. Dlouhodobě je pro nás klíčová metoda zážitkové pedagogiky a facilitace. Na našich kurzech se tak setkáte s mnoha typy úkolů a cvičení, díky kterým se nové zkušenosti naučíte skutečně používat. Zásadně se vyhýbáme frontálnímu přednášení s obsáhlou prezentací nudné teorie bez jasného přenosu do praxe.

Doporučené články