Radek Drnovský

Radek Drnovský
Kontakty: 

telefon: +420 603 477 447
email: radek.drnovsky@edutica.cz

Věřím, že celoživotní rozvoj a učení je cesta ke šťastnějšímu a naplněnějšímu životu. Umožňuje nám nahlížet realitu z mnoha různých pohledů, a tak jí lépe rozumět. Naše úsilí nekončí ve slepých uličkách, protože jsme schopni vidět škálu možných alternativ a řešení. Přitom dokážeme vnímat názory ostatních i jejich pocity tak, abychom nakonec dosáhli společného porozumění a shody. V každodenních situacích tak získáváme úžasnou svobodu volby, účinného rozhodovaní a mezilidského porozumění a důvěry.

Jsem kouč, facilitátor a lektor. Mému životu dává smysl neustále se vzdělávat, zlepšovat, inspirovat a pomáhat k tomu ostatním - jednotlivcům, týmům i organizacím.
 
Každá organizace je lidmi vytvořený systém využívající strukturu, procesy a technologie. Můžeme si přitom představit nejširší škálu organizací od těch nejmenších, mezi které může patřit i rodina nebo sportovní klub, přes spolky, výrobní a obchodní společnosti, neziskové organizace, veřejnosprávní úřady, až po státy, mezinárodní a globální organizace.
 

Úspěšnost a životaschopnost organizace však závisí zejména na schopnostech lidí, kteří ji tvoří. Bude-li organizace obsazena lidmi, kteří narušují její strukturu, zpomalují procesy a neumí používat dostupné technologie, pak taková organizace postupně zanikne. Proto každá organizace může být jen tak úspěšná, jak schopní a úspěšní jsou konkrétní jednotlivci, kteří ji tvoří. Jak umí rozvíjet strukturu, zjednodušit procesy, využít technologie a jak přitom spolu umí komunikovat a spolupracovat. Pozornost věnovaná kvalitnímu a dlouhodobému získávání a rozvoji jednotlivců a týmů vede k dlouhodobém úspěšnému růstu celé organizace.

 
Využívám více než dvacet let zkušeností práce ve vrcholných manažerských pozicích. Pracoval jsem jako vedoucí mnoha týmů a projektů, výkonný ředitel nebo člen správní rady středně velkých společností. Dlouhodobě aktivně působím v komerční, veřejné i neziskové oblasti. Při práci s lidmi čerpám z dlouholetých zkušeností v oblasti zážitkové pedagogiky a vzdělávání zážitkem.