Ondřej Přibyla

Ondřej Přibyla
Kontakty: 

telefon: 775 988 882
email: ondrej.pribyla@edutica.cz

Za představami o správném a špatném je místo... tam se potkáme.

Mám rád neformální prostředí, kde nemusím sledovat konvence a hrát komunikační hry, kde můžu já i klient být prostě tím, kým jsme. Baví mě sledovat myšlení lidí, vidět předpoklady, chápat vzorce chování a vnímat souvislosti v plné šíři - v tom se projevuje můj vědecký background (studoval jsem teoretickou fyziku).

V tom co dělám potřebuju vidět smysl. Když zrovna pracuji, pracuji se zápalem a vášní a jsem rád, když věci mají spád. Důležité pro mě je využít co nejlépe potenciál, který zrovna situace a lidé v ní mají.
Intenzivní kontakt s lidmi vyvažuji dlouhými procházkami, pozorováním proměn v krajině, prací na zahrádce anebo koukáním do plynoucí vody v řece.

Ve své práci se opírám zejména o metody Nenásilné komunikace. (mám mezinárodní certifikaci Center for Nonviolent communication, momentálně jako jediný čech), které jsou užitečné k zvládání konfliktů, napětí anebo prostě komunikačně náročných situací. A ty stejné metody, které pomáhají projít konfliktem mezi lidmi a dosáhnout vzájemného porozumnění, pomáhají také zvládnout vnitřní napětí a konflikty a tímpádem dělat věci naplno, s odvahou a přesvědčením.

Na seminářích i při koučovacích sezeních rád experimentuji a vytvářím simulované situace - malé výzvy, na kterých se můžeme hodně dozvědět.