Zvládání konfliktů v komunikaci

Během tréninkového kurzu zjistíte, jak naše komunikace ovlivňuje vznik a průběh konfliktu. Dozvíte se, jakým způsobem získat a udržet nadhled nad situací a jak včas odhalit emoce, které konflikt ovlivňují, a pracovat s nimi. Uvědomíte si důsledky použití různých komunikačních strategií a budete trénovat konkrétní nástroje, pomocí kterých je možné konflikt ovlivnit.

Co vám kurz přinese užitečného

• dozvíte se, jak konflikty v komunikaci vznikají a co ovlivňuje jejich průběh
• pochopíte jaké výhody a nevýhody přinášejí různé strategie řešení
• budete prakticky trénovat, jak do konfliktu vstoupit a jak jej ovlivňovat
• zjistíte jak odhalit, o co druhému ve skutečnosti jde
• vyzkoušíte si konkrétní komunikační techniky, které lze při konfliktu použít
 

Kurz je určen pro

Každého, kdo se v životě setkává s konfliktními situacemi a lidmi a chce v těchto situacích získat větší nadhled a jistotu. Pro všechny, kteří chtějí konflikt nejen vyřešit, ale také udržet dobré vztahy v týmu, s partnery či klienty.

 

Průběh kurzu

Kurz je veden netradičním způsobem, v otevřené atmosféře, s vysokou mírou praktického zapojení účastníků. Myšlenky a zkušenosti budete objevovat v diskusích a praktických cvičeních. V modelových situacích budete trénovat konkrétní dovednosti. Klíčovou teorii pochopíte díky příkladům a názorným ukázkám.
10.12.2019 | 09:00 - 17:00 | Brno
Školící prostory Edutica, Masarykova 32
Cena: 3900 Kč

+ 21% DPH
Do 10. 11. 2019 cena 3400 Kč + 21% DPH

Lektor: Vojtěch Benda
Řekli o kurzu: 

Kurz školení o konfliktech naprosto předčil moje očekávání. Formou řízené interakce s ostatními účastníky kurzu v rámci práce ve skupinkách bylo možné uvědomit si mnoho principů, které vnímáme jen podprahově. S pomocí lektora jsme situace rozvíjeli dále a nacházeli způsoby, jak v daných situacích reagovat. Kurz jednoznačně doporučuji, byl to velmi dobře strávený a naplněný čas, které pro mne osobně přinesl mnoho pozitiv. Děkuji.
Jana Víťazková, výkonná asistentka ředitelky, Kunsthalle Praha

Nejbližší kurzy