Vyjednávání - praktický trénink

Máte s vyjednáváním praktické zkušenosti a přesto se někdy dostanete do slepé uličky? Zasaďte svůj vyjednávací styl do širších souvislostí. Poznejte a prohlubujte své silné stránky pro úspěšné vyjednávání.

Kurz vyjednávání je zaměřen na rozvoj příslušných komunikačních schopností. Seznámíte se s vyjednávacími strategiemi s důrazem na principiální vyjednávání a hledání dohody. Naučíte se bezpečně nastavovat hranice a reagovat na požadavky protistrany. Budete se věnovat vytváření konstruktivní atmosféry a orientaci ve vyjednávacím prostoru.

Co vám kurz přinese užitečného

• poznáte své silné stránky, které vám pomohou při vyjednávání
• zjistíte, jaký je váš vyjednávací styl, jeho přednosti a omezení
• odhalíte, jak při vyjednávání používat tři základní komunikační kanály
• v modelových situacích budete trénovat konkrétní komunikační nástroje pro úspěšné vyjednávání
• získáte při vyjednávání jistotu a sebedůvěru
 

Kurz je určen pro

Pro všechny, kteří potřebují úspěšně vyjednávat a chtějí si své dosavadní zkušenosti zasadit do uceleného rámce. Pro členy týmu, kteří vyjednávají ve spolupráci s kolegy či nadřízenými. Pro manažery a vedoucí, kteří vytvářejí podmínky pro dlouhodobou práci v týmu. Pro obchodníky, kteří chtějí s klientem navázat a udržet dlouhodobý vztah.

 

Průběh kurzu

Kurz je veden netradičním způsobem, v otevřené atmosféře, s vysokou mírou praktického zapojení účastníků. Myšlenky a zkušenosti budete objevovat v diskusích a praktických cvičeních. V modelových situacích budete trénovat konkrétní dovednosti. Klíčovou teorii pochopíte díky příkladům a názorným ukázkám.