Mentoring ve firmě

Personální změny ve firmě často přináší ztrátu klíčového know­how. Mentoring je způsob, jak zkušenosti předat a uchovat je tak pro budoucnost. Nahraďte nezáživná školení a čtení manuálů tím, co funguje. Jako zkušený kolega znalý mentoringu dokážete nového kolegu zapracovat mnohem rychleji a kvalitněji. Navíc se lépe ztotožní s firemními hodnotami a cíli.

Určeno pro

 
Všechny, kteří chtějí efektivně předávat své zkušenosti a know­how. Každého, koho zajímá, jak do firmy hladce uvést nového kolegu.
 

Co vám kurz přinese užitečného

 
  • naučíte se sestavit plán předávání know­how
  • zjistíte, jak vytvořit funkční vazbu mezi mentorem a mentorovaným
  • prakticky si vyzkoušíte roli mentora
  • dozvíte se, jak druhého vést k samostatnosti
 

Průběh kurzu

 
Kurz je veden s vysokou mírou zapojení účastníků v přátelské a tvořivé atmosféře. Budete mít prostor pracovat s vlastními zkušenostmi a navzájem se učit během sdílení a diskuzí. Nové myšlenky a souvislosti pochopíte na konkrétních příkladech a ukázkách. Dovednosti budete trénovat v praktických cvičení.