Efektivní vedení porad facilitačním přístupem

Porada může být ztrátou času nebo pevným základem pro další spolupráci. Poznejte tzv. facilitační přístup, který lze využít pro efektivní vedení porad. Dozvíte se, jaké faktory ovlivňují průběh porady a jak můžete její výsledek zásadně ovlivnit. Prakticky si vyzkoušíte jak poradu připravit a vést a jak maximalizovat její užitek.


Určeno pro

Každého, kdo se účastní porad nebo je vede a chce poznat možnosti facilitačního přístupu. Každého, kdo chce, aby porada byla konstruktivní, aby byli účastníci angažovaní na dohodnutých výstupech a aby trvala nejmenší nutnou dobu.


Co vám kurz přinese užitečného

  • dozvíte se, čemu věnovat pozornost ještě před začátkem porady
  • naučíte se, jak se držet cíle a nesklouzávat do detailů či mimo téma
  • zjistíte, jak pracovat s časem během porady
  • vyzkoušíte si, jak udržet zapojení a motivaci všech účastníků
  • získáte konkrétní nástroje, pro efektivnější průběh porady


Průběh kurzu

Kurz je veden s vysokou mírou zapojení účastníků v přátelské a tvořivé atmosféře. Budete mít prostor pracovat s vlastními zkušenostmi a navzájem se učit během sdílení a diskuzí. Nové myšlenky a souvislosti pochopíte na konkrétních příkladech a ukázkách. Dovednosti budete trénovat v praktických cvičení.