Komplexní výcvik facilitace - 12 dní

Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli inovativnější a motivovanější. Aby to, co dělají, dělali se zájmem a byli ochotní udělat i něco navíc, ku prospěchu sebe i ostatních.

Pro to vše je důležitá spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují. Proto učíme facilitaci - metodu vedení konverzace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných.

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme pro vás připravili “Komplexní výcvik facilitace” v rozsahu 12 dní (100 hodin). Obsahuje vše podstatné, co potřebujete v roli úspěšného profesionálního facilitátora. Navíc je obohacen o moderní poznatky z oblasti fungování lidského mozku, leadershipu, kreativity a oceňujícího přístupu k lidem.

Komu je výcvik určený?

Výcvik je určený všem, kteří se často účastní nejrůznějších jednání, a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. A také těm, kteří vedou druhé lidi. Mohou to být jak manažeři z firemního prostředí, tak i vedoucí pracovníci ve veřejné správě nebo v jiných oblastech.

U všech předpokládáme základní orientaci v problematice a předchozí zkušenost s vedením týmu nebo facilitováním skupinové komunikace. Výcvik není určen začátečníkům, těm doporučujeme náš kurz "Ucelený základ facilitace".

Jaký je rozsah výcviku

Komplexní výcvik facilitace se skládá ze šesti dvoudenních modulů, dvou individuálních setkání s lektory a sebereflektivní práce. Výcvik je veden dvěma lektory a ve skupině bude nejvýše 12 účastníků.

Co se ve výcviku naučíte

  • dát lidem prostor mluvit a zároveň udržet efektivitu
  • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
  • předcházet vzniku konfliktu a akutní konflikty konstruktivně řešit
  • využívat zápis a vizualizaci pro udržení pozornosti
  • efektivně využít schůzku, kde je omezený čas
  • pracovat s "dvojrolí" - když vedete schůzku a současně potřebujete obhájit svůj názor
  • vytvořit dobrý "design" facilitovaného setkání a připravit se na něj
  • aktivizovat a motivovat účastníky
  • uvědomit si a rozvinout vlastní facilitační styl postavený na silných stránkách

Jak výcvik probíhá

Řadu let se zabýváme tím, jak dobře vzdělávat lidi. Díky tomu je výcvik efektivní, praktický a také zábavný. Stavíme na principech zkušenostně-reflektivního učení. To znamená modelové situace a jejich rozbor, trénink pomocí cvičení, časté využívání reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorii učíme v přiměřeném množství, s nekonečně dlouhou prezentací v powerpointu se u nás nesetkáte.
Pro společnou orientaci v tématu jsme vyvinuli vlastní kompetenční model, který vám pomůže zařadit vaše silné stránky, pojmenovat váš osobní facilitační styl a určit možnosti pro rozvoj. Díky tomu na závěr jasně uvidíte, jak jste se během výcviku posunuli.

Chcete se dozvědět víc?

Pro více podrobných informací o výcviku si můžete stáhnout podrobný popis v PDF nebo nás můžete kdykoliv kontaktovat.