Konzultace

Preferujete více individuální přístup? Formou osobních konzultací pomůžeme klíčovým lidem vaší organizace rozvíjet nejlepší schopnosti a úspěšně vyřešit náročné úkoly. V krátkém čase můžete dosáhnout mnohem lepších výsledků než účastí na vzdělávacím kurzu. Zaměříme se přímo na vaše konkrétní témata a maximálně využijete čas, který vám náš odborný konzultant věnuje. Chcete se dozvědět více o možnostech konzultací a cenách? Můžete nás kdykoliv kontaktovat.

Témata ve kterých poskytujeme konzultace nejčastěji

  • facilitace setkání a porad
  • prezentační dovednosti
  • grafická facilitace
  • strategické plánování
  • interní komunikace
  • nábor zaměstnanců a přijímací pohovory
  • hodnotící pohovory

Řekli o nás

"Opakovaně jsem přednášela na téma odpovědného zadávání veřejných zakázek před pestrým publikem úředníků, administrátorů, politiků i podnikatelů. Řešila jsem přitom, jak zjistit, proč lidé na konferenci nebo školení přišli, a co je nejvíc zajímá, abych mohla upravit obsah příspěvku, a ten jim přinesl co nejvíc užitku. Ve spolupráci s Vojtěchem Buchar Bendou se mi podařilo objevit a naučit se využívat nástroje pro lepší komunikaci s publikem. Dostala jsem tipy pro zpracování příspěvku i prezentace tak, aby byla pro posluchače záživnější, i když je obecně vnímáno jako strohá právničina. Konzultace probíhaly v příjemné atmosféře a byly pro mě inspirativní."
Anna Francová, advokátka (Frank Bold advokáti)