Konzultace

Konzultace

Získejte pro vaši organizace a vaše osobnosti individuální přístup. Formou konzultací pomůžeme klíčovým lidem vaší společnosti rozvíjet jejich nejlepší schopnosti a úspěšně vyřešit komplikované úkoly.


Témata ve kterých poskytujeme konzultace nejčastěji

  • interní komunikace
  • organizační kultura
  • týmová spolupráce
  • interní vzdělávání a rozvoj
  • nábor zaměstananců
  • přijímací pohovory
  • hodnotící pohovory
  • strategické plánování