Radek Drnovský

Radek Drnovský
Kontakty: 

telefon: +420 603 477 447
email: radek.drnovsky@edutica.cz

Věřím, že vzdělání umožňuje lépe chápat realitu okolního světa i porozumění jiným lidem. Je tak cestou ke štastnějšímu a úspěšnějšímu životu. Dává mi smysl pomáhat v učení a rozvoji ostatním, sám se přitom učím a dělám to opravdu rád.

Jsem facilitátor, lektor a Brain based kouč. Pomáhám lidem i organizacím v jejich dlouhodobém rozvoji.
 
Každá organizace je tak úspěšná, jak schopní a úspěšní jsou konkrétní lidé, kteří ji tvoří. Pozornost věnovaná kvalitnímu a dlouhodobému rozvoji jednotlivců a týmů vede v dlouhodobém čase k úspěchu celé organizace.
 
Využívám více než dvacet let zkušeností práce ve vrcholných manažerských pozicích. Pracoval jsem jako vedoucí mnoha týmů a projektů, výkonný ředitel nebo člen správní rady středně velkých společností. Dlouhodobě aktivně působím v komerční, veřejné i neziskové oblasti. Při práci s lidmi čerpám z dlouholetých zkušeností v oblasti zážitkové pedagogiky a vzdělávání zážitkem.
 
Vnímám lidský život jako celek, ve kterém je důležité harmonicky propojit všechny jeho části a role. Pomáhám najít cesty, jak toho dosáhnout.