Facilitace na zakázku

Čeká vás náročné a důležité setkání? Může to být strategická porada, schůzka projektového týmu ve složité fázi projektu, nebo setkání s veřejností. Dostáváte se při vedení setkání do náročné dvojité role, kdy potřebujete řídit proces jednání a současně chcete přispívat do diskuse? Využijte služby neutrálního facilitátora a můžete se plně soustředit na své zapojení do průběhu schůzky.

Facilitace je více než pouhé moderování diskuse. Důležitou součástí je příprava celého setkání. V jeho průběhu je to aktivní práce s účastníky vedoucí k vysoké efektivitě setkání tj. za méně času získáte kvalitnější výstupy. Více o rozdílech mezi facilitací, moderací a mediací si můžete přečíst v našem článku zde.

Design setkání = základ úspěchu

Úspěch setkání z velké míry závisí na jeho designu. Záleží na vhodně navrženém pořadí bodů programu, zvolené metodě diskuse a rozhodování, definování požadovaných výstupů. V neposlední řadě také na výběru účastníků, komunikaci před setkáním, výběru prostor a dalších okolnostech. Kontaktujte nás a pomůžeme vám připravit efektivní design setkání.

Uvolníme vám ruce při důležité poradě

Nabízíme své zkušenosti při vedení složitých týmových porad. Diskuse vedená neutrálním facilitátorem, usnadňuje komunikaci v jinak náročných situacích. Můžete tak být zcela zapojeni do diskuse a vedení průběhu ponechat na nás. Facilitujeme porady od tří osob až do několika desítek účastníků.

Pro veřejnou správu připravujeme velká setkání s veřejností

Dlouhodobě spolupracujeme s institucemi veřejné správy, kterým pomáháme při parcitipativním zapojování veřejnosti do společného dialogu. Pomáháme navrhnout a zrealizovat setkání až několika set účastníků, kdy můžeme pracovat v týmu až desítky zkušených facilitátorů.

Zajímá vás více, jak vám můžeme pomoci při vedení jednání a porad? Nabízíme vám první bezplatnou konzultaci. Obraťte se na nás viz Kontakt.

Reference

Z mé strany mohu velice doporučit facilitaci interního setkání naší firmy. Detailní příprava, velice aktivní řešení možných problémů a také příjemná atmosféra otevřela cestu, jak se dopracovat k možným řešením problémů. Většinu závěrů se nám podařilo integrovat do běžného denního chodu firmy.
Michal Střelický, jednatel, Mechatronic Design and Solutions

Radek Drnovský a jeho tým pro nás zajištovali facilitaci workshopu s veřejností při přípravě nové strategie pro Brno. Schopnost ve velice krátké době přesně porozumět účelu workshopu a tomu, jakých výstupů chceme dosáhnout, byla obdivuhodná. I díky této precizní a vnímavé přípravě dopadl workshop i jeho facilitace na výbornou a spolupráci mohu jen vřele doporučit.
Lukáš Grůza, oddělení strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna

Urbact Ceitec
Urbact Ceitec
Urbact Ceitec
Participative Foresight Brno 2050
Participative Foresight Brno 2050
Participative Foresight Brno 2050