Facilitace na zakázku

Čeká vás náročné a důležité setkání? Může to být strategická porada, schůzka projektového týmu ve složité fázi projektu, nebo setkání s veřejností. Dostáváte se při vedení setkání do náročné dvojité role, kdy potřebujete řídit proces jednání a současně chcete přispívat do diskuse? Využijte služby neutrálního facilitátora a můžete se plně soustředit na své zapojení do průběhu schůzky. Facilitace je více než pouhé moderování diskuse. Důležitou součástí je příprava celého setkání. V jeho průběhu je to aktivní práce s účastníky vedoucí k vysoké efektivitě setkání tj. za méně času získáte kvalitnější výstupy. Více o rozdílech mezi facilitací, moderací a mediací si můžete přečíst v našem článku zde.

Design setkání = základ úspěchu

Úspěch setkání z velké míry závisí na jeho designu. Záleží na vhodně pořadí bodů programu, zvolené metodě diskuse a rozhodování, definování požadovaných výstupů. V neposlední řadě také na výběru účastníků, komunikaci před setkáním, výběru prostor a dalších okolnostech. Pomůžeme vám připravit efektivní design setkání, jehož průběh podpoří dosažení důležitých výstupů.

Uvolníme vám ruce při interní poradě

Nabízíme své zkušenosti při vedení složitých týmových porad. Diskuse vedená nezávislým facilitátorem "z venku", usnadňuje komunikaci. Můžete tak být zcela ponořeni v tématu diskuse a vedení procesu ponechat na nás. Facilitujeme porady od tří do několika desítek účastníků.

Zvládneme za vás velká setkání s veřejností

Dlouhodobě spolupracujeme s institucemi veřejné správy, kterým pomáháme při parcitipativním zapojování veřejnosti do společného dialogu. Pomáháme navrhnout, připravit a vést setkání až několika set účastníků.

Zajímá vás více, jak vám můžeme pomoci při vedení jednání a porad? Nabízíme vám první bezplatnou konzultaci. Obraťte se na nás viz Kontakt.

Urbact Ceitec
Urbact Ceitec
Urbact Ceitec
Participative Foresight Brno 2050
Participative Foresight Brno 2050
Participative Foresight Brno 2050

Nejbližší kurzy