Přihláška na workshop

Kontaktní osoba (objednatel)

Fakturační adresa
uveďte údaje, které požadujete na daňovém dokladu (faktuře). Vyplňte prosím i v případě bezplatných workshopů a webinářů.

Můžete uvést doplňující informace např. jména konkrétních účastníků a kontakty na ně nebo otázky k vaší rezervaci atp.