Přihláška na workshop

Kontaktní osoba

Fakturační adresa
uveďte údaje, které požadujete na daňovém dokladu (faktuře)

Můžete uvést doplňující informace např. jména konkrétních účastníků a kontakty na ně nebo otázky k vaší rezervaci atp.