Zjednodušte si život. Používejte rutiny

24. 08. 2015 Radek Drnovský
Zen To Done
Když se lidí ptám, jaký je rozdíl mezi návykem a rutinou, často odpovídají, že je to totéž. V dnešním článku chci ukázat, v čem se návyk a rutina od sebe liší, a proč jsou rutiny v práci skvělými pomocníky. Když lépe pochopíme svoje návyky a rutiny, zjistíme, proč a jak určité věci děláme a jiné neděláme. Díky tomu můžeme svoje chování snadněji změnit tak, jak chceme.

Návyk nebo rutina - myšlenka nebo činnost?

 
Používám následující rozlišení. Návyk je schopnost vybavit si v určité situaci konkrétní motivující myšlenku. Když jsme ve stresu, může být návykem myšlenka „chci si zapálit cigaretu“. Rutina je pak činnost, kterou opakovaně provádíme stále stejným způsobem. V uvedeném příkladě je rutinou postup jakým otevíráme krabičku, jak cigaretu držíme, jak si ji zapalujeme atd.
 
Návyk je spojen s myšlením a důvody našeho chování. Rutina je způsob, jak věci skutečně děláme. U návyku se ptáme „proč“ věci děláme, zatímco u rutiny „jak“ tyto věci děláme. Pokud si položíme otázky „proč jím čokoládu“ a „jak jím čokoládu“, dostaneme rozdílné odpovědi. Může to být třeba "čokoládu jím, abych se cítila příjemně a uvolněně" a "jím ji nejčastěji při chůzi z práce, tak že odlamuji v kabelce malé kousky a rozpouštím je pomalu na jazyku". Návyky a rutiny mají rozdílnou podstatu. Její pochopení nám může pomáhat při osvojování žádoucího myšlení a chování.
 
Získávání návyků ponechám na některý z příštích článků. Dnes se budeme zabývat zaváděním rutin, tedy činností, které děláme opakovaně. Pokud nějakou činnost pravidelně opakujeme, vytvoří se časem v našem mozku nové neuronové spoje. Když jsme se učili jezdit na kole, museli jsme se na jízdu pekelně soustředit. Později jsme začali řídit a šlapat „automaticky“. Vytvořili jsme si z ovládání kola rutinu. Kolik takových užitečných rutin v životě už máme? Jsou jich stovky, od základních, jako je náš způsob mytí rukou nebo čištění zubů, přes řízení auta, až k tomu, jak třídíme dokumenty na disku.
 

Přejděte od nevědomých rutin k vědomým

 
Jak často si však rutiny vytváříme vědomě? Většinou k tomu dochází přirozeně, protože jsme okolnostmi nuceni nějakou činnost opakovat. Protože musíme v práci vyplňovat výkazy, po čase to děláme rutinně. Přínos však pro nás mohou mít právě rutiny, které si vytvoříme sami a záměrně. Vytvořit si je můžeme u věcí, které děláme méně často, takže rutina nevznikne přirozeně, nebo si zavést rutinu zcela novou, která nám pomůže dělat to, co chceme.
 
Jako první příklad můžeme vzít pravidelné měsíční vyplňování nějakého formuláře. Pokaždé znovu vzpomínáme, kde vzít požadované hodnoty a kam je vyplnit. Měsíční opakování nemusí vést k přirozenému vytvoření rutiny. Ke vzniku rutiny si pomůžeme zápisem postupu s kontrolním seznamem. Když začneme vyplňovat formulář, zapisujeme si jednotlivé důležité kroky a položky, které potřebujeme mít. To statí udělat pouze jednou. Příště již jdeme podle postupu a práci která nám vždy zabrala hodinu, můžeme mít za 15 minut hotovou.
 

Denní rutiny

 
Jako druhý příklad uvedu svoji oblíbenou ranní rutinu. Probuzením začíná nový den. Jak příjemně se nám podaří vstát, tak příjemně se můžeme celý den cítit. Moje ranní rutina vypadá tak, že vstanu dostatečně brzy, abych rutinu v klidu stihl. Abych se probral, vypiji sklenici ohřáté vody s trochou citronu. Pak hodinu soustředně pracuji na důležitém úkolu, který mohu dělat doma. Většina úkolů se mi v ranním klidu dělá nejlépe. Když skončím, jdu si na 30 minut zaběhat nebo zacvičit. Pohyb mi dodá energii na celý den. Dám si sprchu a dobrou snídani. Užívám si jídlo, nečtu ani nesleduji televizi nebo monitor.Po snídani jdu do práce nebo začnu rovnou pracovat na dalších úkolech doma. Celá tato rutina může trvat 2 hodiny. Když vstanu v 7 začnu v 9 pracovat. V tu chvíli však už mám splněný jeden důležitý úkol, pravidelně sportuji, v klidu snídám a cítím se příjemně celý den.
 
Pokud jste se svojí ranní rutinou spokojení, můžete přemýšlet o rutinně večerní, nebo odpolední. U složitějších rutin je důležitým pomocníkem soupis jednotlivých kroků, pravidelné opakování a zhodnocení, jak se vám daří rutinu dodržet. Pro jednoduché rutiny stačí jen malá připomínka někde na očích. Třeba lístek na ledničce. Zavádění rutin je 9. návykem systému jednoduchosti práce Zen To Done. Pokud se o něm chcete dozvědět víc, přijďte na náš kurz Jednoduchost práce - 10 návyků Zen To Done.