Jak se stát lídrem, může se jím stát každý

02. 03. 2016 Radek Drnovský
Leader týmu

Lídr, vůdce, vedoucí... V poslední době často skloňované slovo. Někdo tvrdí, že je jich málo, někdo se jím chce stát, někdo si myslí, že je nutné se jím narodit, někdo si stěžuje, že jeho šéf jím rozhodně není. Chceme mít schopné lídry jak ve vlastní organizaci, tak ve veřejných a politických funkcích. Jsou to lidé, kteří mají na náš život nezanedbatelný vliv. Odkud se tito lidé berou, a kde je najít, když jsou potřeba?

Lídrem se může stát každý

V tomto článku se chci podělit o svůj pohled na to, jak se stát lídrem. Ano stát. Tvrdím, že lídrem se člověk nemusí narodit, jak si mnozí myslí. Ze zkušeností svých i mnoha dalších lidí jsem přesvědčen, že vlastnosti schopného vůdce, může rozvinout každý z nás. Někomu to půjde rychleji, někomu pomaleji, někdo ani nemá zájem. Pokud však budete chtít, můžete se respektovaným vůdcem skutečně stát.

Cesta vůdce je cesta dlouhodobých zkušeností

Stát se vůdcem však není otázka přečtení knížky, ani deseti knížek o leadershipu. K osobnosti lídra vám nepomůže ani kurz leadershipu, ani celoroční trénink. Všechny uvedené možnosti jsou však dobrými kroky na cestě vůdce. Leadership je něco, v čem se budete neustále zlepšovat pomocí praktických zkušeností. Neexistuje žádná nejvyšší příčka vůdcovství. Certifikát „teď jste lídr“. Celý život před vámi bude ležet další a další vyšší stupeň cesty k mistrovství. Je to cesta spirálovitého růstu a je na vás, jak rychle po ní budete stoupat vzhůru.

Kdo je lídr a proč se jím stát

Pokud vás cesta vůdce zajímá a chcete se po ní vydat, čtěte dál. Co vám to může přinést? To záleží na tom, co pro vás pojem lídr, vůdce znamená. Definic a pouček je nekonečně mnoho, často protichůdných. Pro mě je lídr člověk, který dokáže pomáhat jiným lidem spojit síly k dosažení požadované změny. Ještě jednou, vůdce je člověk, který pomáhá jiným lidem, aby uskutečnili změnu. Provádění neustálých změn je přirozený způsob, které nám pomáhají přežít a žít spokojeně v měnících se okolních podmínkách.

Naučte se vidět celek a respektujte ho

Hlavní silou, která provede změnu, není lídr, ale výkonní členové týmu nebo celé společnosti. Odtud plyne nezbytnost pokory a respektu k celku, který si lídr potřebuje neustále uvědomovat. Svých kolegů si musíte v první řadě vážit, protože je potřebujete stejně, jako oni potřebují vás. Ve funkčních organizacích je vybudována silná vzájemná závislost ve smyslu důvěry a podpory.

Odhalujte v lidech silné stránky a pomáhejte je použít

Často se v tomto ohledu setkávám s dotazem, jak si vážit lidí, kterých si pro jejich vlastnosti vůbec vážit nelze. Tvrdím, že pravé mistrovství, spočívá v odhalování toho dobrého, co v lidech je. Dost často jsou dobré věci v lidech hluboko skryty. Najít jejich silné stránky a pomáhat lidem, aby je začali používat, je jedním z důležitých úkolů vůdce. Pokud na lidech vidíte častěji špatné věci než ty dobré, je načase změnit svůj vlastní pohled. Lidi, které odsuzujete a pohrdáte jimi, za vámi nepůjdou.

Chcete-li řídit změnu, musíte být ochotní se sami změnit

Pokud je lídrem ten, kdo pomáhá jiným ke změně, pak nejzákladnější schopností lídra je schopnost změnit sám sebe. Změny ve smyslu učení se novým věcem, otevřenosti k názorům ostatních a také ochoty hledat všestranně výhodná řešení.

  Na cestě lídra žijte základními principy
 1. Buďte příkladem ve všem, co chcete po ostatních.
 2. Buďte všímaví a otevření vůči novým věcem.
 3. Buďte ochotní učit se celý život nové věci.
 4. Mějte odvahu vidět svoji odpovědnost za vším, co se okolo vás děje.
 5. Důkladně pochopte, co je účelem změn a umějte to předat ostatním.
 6. Rozpoznejte, co je v dané chvíli důležité a dejte tomu přednost.
 7. Často říkejte, co uděláte, a pak to skutečně udělejte.
 8. Vytrvale hledejte všestranně výhodná řešení.
 9. Rozumějte svým vlastním potřebám i potřebám ostatních a dávejte je do souladu.
 10. Podporujte ostatní v rozvoji jejich silných stránek a pomáhejte jim.
 11. Neodlišujte pracovní a soukromý život, buďte ve svém životě celiství.

Zkušenosti z příruček nevyčtete, žijte principy každý den

Jak je vidět, veden lidí vyžaduje mnoho komplexních zkušeností. A zkušenosti jsou něco, co z příruček nevyčtete. Zkušenosti získáte praxí. Čtěte, účastněte se kurzů, ale hlavně nové znalosti prakticky používejte. Uplatňujte uvedené principy každý den, ve všech situacích, v celém svém životě. Jen tak se stanou vaší přirozenou součástí. Můžete se stát dobrým lídrem během několika let a mistrem za několik desítek let. Je to celoživotní cesta, ale pokud se na ni vydáte, dříve nebo později se vůdcem stanete. Čím dříve začnete, tím dále můžete dojít.