Buď lídr

20. 05. 2016 Radek Drnovský

Každý z nás se rodí jako lídr. Odvážný, sebevědomý, s chutí objevovat svět, tvořivý, soustředěný a se spoustou energie. Měli jsme odvahu dělat věci, které jsme dělat chtěli.

Měli jsme odvahu skočit do kaluže, i když nám leckdo tvrdil, že budeme mokří a špinaví. Bavilo nás zkoumat svět a věci. Rozebírat hračky a zase je skládat nebo vyrábět nové z věcí, které jsme našli. Měli jsme odvahu malovat a kreslit a sebedůvěru, že naše sluníčko je krásné, přestože je zelené a hranaté. Přesně jsme věděli, co je pro nás v každé chvíli důležité a dokázali jsme si za tím jít. Vydrželi jsme soustředěně dlouhé minuty pozorovat mravence a přestat vnímat vše kolem. Dokázali jsme budovat hrady z kostek, písku a všeho, co bylo po ruce. Dokázali jsme razit průplavy po kolena v bahně a celí špinaví jsme pro to dokázali strhnout ostatní.


Odkdy jsme ovce?

Kdy jsme o tyto schopnosti přišli? Kdy se z nás staly ovce, které jdou tupě se stádem, dělají jen to, co dělá stádo a čekají až je někdo vyžene na pastvu (přijde výplata a ony si mohou jídlo koupit)? Jak to ten systém dokázal a kolik mu dalo práce, aby v nás zadupal naši odvahu, tvořivost a svobodu. Aby si nás uplácal k obrazu svému a my se stali poslušnými ovečkami, které nevymýšlí nic nového a hezky jdou, kam se jim řekne.


Zástupy maminek, babiček, vychovatelek, učitelů, trenérů, profesorů a šéfů nám tak dlouho opakovaly, že „tohle se nesmí“ a naopak „tohle se musí“, až jsme tomu uvěřili a systém, který před lety někdo vnutil jim, byl stejně vnucen nám a vzal nám naši svobodu.


Co ještě obětujeme?

A tak přestáváme dělat věci, které nás baví, věříme, že neumíme kreslit, že nejsme tvořiví a dost dobří ve spoustě věcí. Že jsme nešikovní, neschopní, hloupí, oškliví a vlastně skoro až zbyteční. Ztrácíme odvahu vykročit do neznáma a naším domněle bezpečným útočištěm se stává stádo a někdo v pozadí, kterého ani nevidíme, který nám říká, co můžeme a co nemůžeme, který nás vede neznámo kam a občas nám vezme na pastvu.


Nevadí nám to, protože už dávno nevidíme ten život plný úžasných možností a příležitostí, který bychom mohli žít s odvahou, svobodou a radostí. A často už věříme, že ve stádě je nám vlastně nejlíp, a když by nám někdo chtěl dát svobodu a sebral plot okolo nás, místo svobody se nás zmocní strach.


Přeskoč plot

A přesto ten pestrý život za plotem existuje. Svobodný život, kde si můžeme sami tvořit, vydat se cestou, která se nám líbí nejvíc. Život, který někdy bolí, který od nás očekává mnohem víc úsilí a odpovědnosti, ale který jen náš, takový jaký si jej vytvoříme. Život, kde nejsme součástí někým řízeného stáda, kde všichni jsme partneři, užiteční a přispíváme k celku ne tím, co od nás někdo chce, ale tím, co nás naplňuje.


Odhal v sobě znovu ty schopnosti, které v tobě ušlapali. Najdi znovu odvahu, tvořivost, nadšení, radost a energii. Protože všechny tyto schopnosti v sobě už dávno máš. Najdi je, rozvíjej je a posiluj a až budeš mít dostatek síly, přeskoč plot. Buď znovu lídr. Buď lídr svého života.