4 oblasti, které může šéf stále zlepšovat

29. 03. 2015 Radek Drnovský
vedení týmu

Pracujete ve vedoucí pozici, vedete tým nebo celou firmu? Pak určitě nejste jediní, o kom si vaši podřízení už někdy pomysleli, že byste se jako šéf mohl v některých věcech zlepšit. Nejčastěji to bývá schopnost jasně a srozumitelně zadat úkoly, zlepšení vztahů s kolegy v týmu, zájem o jejich práci i přímo o ně, nebo důkladnější podpora v jejich práci.

Tak jako každý člověk i šéfové mají přirozeně celou řadu běžných lidských nedostatků. Vzhledem k jejich vedoucí pozici, jsou však vnímány okolím mnohem výrazněji. Existuje mnoho drobností, ve kterých se můžeme všichni zlepšovat. Které 4 věci však mohou šéfům výrazně pomoci ve vedení týmu? Jsou to 4 schopnosti, plynoucí ze 4 základních lidských potřeb (více o 4 základních potřebách zde):
  • vědomí smyslu
  • pozitivní vztahy s lidmi
  • učení se novým věcem
  • pozornost ke zdraví
 

Vědomí smyslu

 
Kolikrát měli vaši podřízení pocit, že pracují na úkolu, který je zbytečný a nesmyslný. Možná myslíte, že nikdy. Jako nadřízený většinou víte, jaký je význam konkrétního úkolu. Předání této informace podřízeným však někdy nestačí. Bez širšího kontextu, který máte vy, je pro ně obtížné význam úkolu pochopit. Práce na úkolu bez jasného užitku, je pro ně pak velmi demotivující.
Je proto důležité častěji a pravidelně se ujišťovat, že je všem zřejmé, jak jednotlivé činnosti přispívají k celkovým výsledkům vašeho týmu i celé organizace. Pokud ne, znovu je srozumitelně objasnit. Využijte toho, že smysluplnost úkolů je silným zdrojem motivace.
 

Pozitivní vztahy s lidmi

 
V práci trávíme minimálně osm hodin denně, což je třetina našeho života a pokud nepočítáme spánek, pak dokonce celá polovina. Přesto má mnoho zaměstnanců v práci jen málo dobrých přátel a upřímně, nadřízený mezi ně patří už jen zcela výjimečně. Jak se nám však spolupracuje v týmu, kde máme s kolegy pouze formální pracovní vztahy, nebo ještě hůře negativní vztahy.
Jednou z hlavních oblastí pro zlepšení práce, je podpora přátelských vztahů v týmu a rozvoj důvěry. A jak jinak než vlastním příkladem. Šéf by měl být na prvním místě v rozvoji přátelství a důvěry. Svým chováním a vztahem s podřízenými jděte příkladem v budování vzájemné důvěry a opřete svoji autoritu nejen o své formální postavení.
 

Učení se novým věcem

 
Každý člověk má přirozenou potřebu poznávat a učit se nové věci. Díky novým věcem je náš život zajímavý a zábavný. To co známe dobře je sice větší jistota, ale dříve nebo později to přestane být zajímavé a začneme se nudit. A nuda při práci rovná se demotivace. Jak by vás bavilo, dělat v práci stále dokola tutéž činnost. Vydržet se to dá jen z povinnosti, ale o kolik zajímavější by bylo dostat za úkol něco nového, na čem můžeme uplatnit a využít svoje schopnosti a zkušenosti, které neustále získáváme.
Jako podporující šéf sledujte rostoucích schopnosti vašeho týmu. Všímejte si silných i slabých stránky svých kolegů a dávejte jim příležitost silné stránky použít a v těch slabších podporujte jejich zlepšení. Zjistěte, co nového se v uplynulé době naučili, využijte to a postavte před ně nové výzvy. Nejenže vám tak tým bude pomáhat se stále náročnějšími úkoly, ale současně pro něj práce bude stále zajímavá a motivující.
 

Pozornost ke zdraví

 
Jak souvisí zdraví s vaším vedením lidí? Možná zní jako klišé, že zdraví je to nejcennější co máme, ale je to prostě tak. Jsme-li nemocní, práce přestává být prioritou. Pracovní vytížení a stres se na naší kondici zásadně podepisují. Pokud se členové našeho týmu v práci úplně odrovnají, není to úplně ideální.
Moudrý šéf si uvědomuje, že odpočatí zaměstnanci, plní zdravé energie, jsou pro organizaci mnohem přínosnější než armáda vyhořelých zombie. Moudrý šéf věnuje pozornost i takovým detailům, jako je kondice jednotlivců a jejich zdravotní stav. Nenechá chodit do práce zaměstnance s chřipkou a organizuje a rozděluje práci tak, aby předešel negativnímu stresu. Věnuje pozornost prostředí, ve kterém lidé pracují, a motivuje je ke zdravému životnímu stylu nejlépe vlastním příkladem, protože si uvědomuje, že v dobré kondici dosáhne tým mnohem lepších výkonů.