Obchodní podmínky

Platné od 1.1.2017
 
Dodavatel služeb:
Edutica s. r. o.
Lidická 700/19
602 00 Brno - Veveří
IČ 04668634
DIČ CZ04668634
Nejsme plátci DPH
 

1. Objednávka služeb

1.1. Závaznou elektronickou objednávku služeb provede objednavatel z webových stránek dodavatele nejpozději 2 pracovní dny před termínem poskytnutí služeb.
 
1.2. V případě individuálních kurzů se za závaznou objednávku považuje také objednávka provedená objednavatelem elektronicky e-mailem.
 
1.3. Objednávka je platná až po jejím potvrzení e-mailem ze strany dodavatele.
 

2. Úhrada služeb

2.1. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu objednaných služeb na účet dodavatele před poskytnutím služeb nebo v hotovosti v den poskytnutí služeb.
 
2.2. Cenu služeb objednavatel uhradí na účet dodavatele dle pokynů, které obdrží od dodavatele e-mailem.
 
2.3. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služeb i v případě, že závazně objednané služby nevyužije a neprovedl storno objednávky dle článku 4 těchto obchodních podmínek.
 

3. Daňový doklad

3.1. Daňový doklad bude dodavatelem vystaven ke dni připsání úhrady služeb na účet dodavatele a zaslán elektronicky na e-mail objednavatele.
 
3.2. V případě úhrady služeb v hotovosti v den poskytnutí služeb bude daňový doklad vystaven na místě proti úhradě.

 

4. Storno podmínky

4.1. Stornovat potvrzenou objednávku služeb je možné pouze písemně e-mailem, ve kterém bude uvedeno datum poskytnutí objednaných služeb, název služeb, místo konání a jméno účastníka, jehož účast je stornována.
 
4.2. V případě stornování objednávky do 14 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uhrazená cena vrácena na účet objednavatele v plné výši.
 
4.3. V případě stornování objednávky 13 - 7 pracovních dnů před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 20% ceny služeb.
 
4.4. V případě stornování objednávky 6 - 2 pracovní dny před dnem poskytnutí služeb, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 70% ceny služeb.
 
4.5. V případě stornování objednávky v poslední pracovní den před dnem poskytnutí služeb a později, případně pokud objednavatel službu bez omluvy nevyužije, bude uplatněn stornopoplatek ve výši 100% ceny služeb.
 
4.6. Místo přihlášeného účastníka může po dohodě s dodavatelem využít jiná osoba.

 

5. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

5.1. Objednavatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce kurzu. Tento souhlas může objednavatel kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu, uvedeném v každém obchodním sdělení, nebo písemnou žádostí zaslanou dodavateli na uvedené kontakty.
 

6. Souhlas s pořízením a použitím fotografií

5.1. Objednavatel v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, uděluje souhlas s pořizováním a použitím fotografií na akcích pořádaných dodavatelem, na kterých je objednavatel zachycen. Souhlasí se zveřejněním těchto fotografií na webových stránkách, sociálních sítích, v propagačních a informačních materiálech dodavatele.
 

7. Ochrana osobních údajů

6.1. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.