Vyjednávání - praktický trénink

Máte s vyjednáváním praktické zkušenosti a přesto se někdy dostanete do slepé uličky? Zasaďte svůj vyjednávací styl do širších souvislostí. Poznejte své silné stránky v komunikaci a využijte je pro úspěšné vyjednávání.

Kurz je zaměřen na rozvoj vyjednávacích schopností. Seznámíte se s vyjednávacími strategiemi s důrazem na principiální vyjednávání a hledání dohody. Naučíte se bezpečně nastavovat hranice a reagovat na požadavky protistrany. Budeme se věnovat vytváření konstruktivní atmosféry a orientaci ve vyjednávacím prostoru.

Co vám kurz přinese užitečného

• poznáte své silné stránky v komunikaci, které vám při vyjednávání pomohou
• zjistíte, jaký je váš vyjednávací styl a jaké jsou jeho přednosti i omezení
• naučíte se, jak při vyjednávání používat tři základní komunikační kanály
• budete prakticky trénovat konkrétní komunikační nástroje pro vyjednávání
• díky tréninku v modelových situacích získáte při vyjednávání větší sebedůvěru
 

Kurz je určen pro

Pro všechny, kteří vyjednávají a chtějí si své praktické zkušenosti zasadit do uceleného rámce. Pro členy týmu, kteří si potřebují vyjednat prostor ve spolupráci s kolegy či nadřízenými. Pro manažery a vedoucí, kteří vytvářejí podmínky pro dlouhodobou práci v týmu. Pro obchodníky, pro které je důležité navázat a udržet dobrý vztah s klientem.

 

Průběh kurzu

Kurz je veden netradičním způsobem, v otevřené atmosféře, s vysokou mírou praktického zapojení účastníků. Myšlenky a zkušenosti budete objevovat v diskusích a praktických cvičeních. V modelových situacích budete trénovat konkrétní dovednosti. Klíčovou teorii pochopíte díky příkladům a názorným ukázkám.
19.06.2018 | 09:00 - 17:00 | Praha
Cena: 3500 Kč

Nejsme plátci DPH
při přihlášení do 19. 5. cena 3300 Kč

Lektor: Lukáš Kučera